Filtrar resultats
94 conjunts de dades trobats Accessos Data d'actualització

Percentatge PI Nacionalitat

58 21.12.2021

Percentatge PAS Nacionalitat

114 21.12.2021

Percentatges PDI Nacionalitat

101 21.12.2021

Número de personal per Col·lectiu i Sexe

327 17.12.2021

Número de Personal por Colectivo y tipo de nacionalidad

80 17.12.2021

Número de Personal por Colectivo y País

61 17.12.2021

Número de Personal Docente e Investigador por Categoría y Sexo

112 17.12.2021

Número de Personal Administración y Servicios por Categoría y Sexo

138 17.12.2021

Número de Personal Docente e Investigador por Departamento, Categoría y Sexo

99 17.12.2021

Plazo medio de pago

291 17.12.2021

Direccions d'àrea

217 26.10.2021

Contractes menors

499 19.10.2021

Caixa fixa

299 05.10.2021

Places i llocs de treball PAS

898 28.05.2021

Generació d'emissions directes (derivades del consum combustibles) d'efecte d...

32 25.05.2021

Generació anual per càpita de residus de vidre domèstic

33 25.05.2021

Generació anual per càpita de residus de paper i cartó

42 25.05.2021

Generació anual de restes d'animals (SANDACH)

26 25.05.2021

Generació anual d'emissions de NOx per treballador

29 25.05.2021

Emissions de SO2 procedents de les principals instal·lacions de combustió de ...

38 25.05.2021
També podeu accedir a aquest registre usant l'API API (vegeu Documentació de la API).