Filtrar resultats
94 conjunts de dades trobats Accessos Data d'actualització

Contractes menors

650 17.05.2022

Personal eventual

473 16.02.2022

Caixa fixa

351 31.01.2022

Percentatge PI Nacionalitat

81 21.12.2021

Percentatge PAS Nacionalitat

141 21.12.2021

Percentatges PDI Nacionalitat

136 21.12.2021

Número de personal per Col·lectiu i Sexe

416 17.12.2021

Número de Personal por Colectivo y tipo de nacionalidad

97 17.12.2021

Número de Personal por Colectivo y País

78 17.12.2021

Número de Personal Docente e Investigador por Categoría y Sexo

140 17.12.2021

Número de Personal Administración y Servicios por Categoría y Sexo

167 17.12.2021

Número de Personal Docente e Investigador por Departamento, Categoría y Sexo

118 17.12.2021

Plazo medio de pago

331 17.12.2021

Direccions d'àrea

281 26.10.2021

Places i llocs de treball PAS

1098 28.05.2021

Generació d'emissions directes (derivades del consum combustibles) d'efecte d...

42 25.05.2021

Generació anual per càpita de residus de vidre domèstic

42 25.05.2021

Generació anual per càpita de residus de paper i cartó

58 25.05.2021

Generació anual de restes d'animals (SANDACH)

42 25.05.2021

Generació anual d'emissions de NOx per treballador

40 25.05.2021
També podeu accedir a aquest registre usant l'API API (vegeu Documentació de la API).