Filtrar resultats
94 conjunts de dades trobats Accessos Data d'actualització

Número de Personal Docente e Investigador por Categoría y Sexo

100 23.11.2021

Plazo medio de pago

273 15.11.2021

Direccions d'àrea

187 26.10.2021

Contractes menors

467 19.10.2021

Percentatges PDI Nacionalitat

85 05.10.2021

Caixa fixa

289 05.10.2021

Places i llocs de treball PAS

779 28.05.2021

Generació d'emissions directes (derivades del consum combustibles) d'efecte d...

25 25.05.2021

Generació anual per càpita de residus de vidre domèstic

31 25.05.2021

Generació anual per càpita de residus de paper i cartó

37 25.05.2021

Generació anual de restes d'animals (SANDACH)

21 25.05.2021

Generació anual d'emissions de NOx per treballador

27 25.05.2021

Emissions de SO2 procedents de les principals instal·lacions de combustió de ...

32 25.05.2021

Generació d'emissions anuals de HFC per treballador

20 25.05.2021

Generació anual per càpita de residus perillosos

21 25.05.2021

Generació anual per càpita de residus d'envasos lleugers

33 25.05.2021

Emissions totals de CO emeses per les principals instal·lacions de combustió ...

15 25.05.2021

Consum anual d'energia procedent de la xarxa elèctrica per unitat de superfíc...

21 25.05.2021

Toxicitat mitjana de les aigües residuals abocades a la xarxa de sanejament

20 25.05.2021

Generació anual per càpita de residus d'aparells elèctrics i electrònics

18 25.05.2021
També podeu accedir a aquest registre usant l'API API (vegeu Documentació de la API).