Àrees: Institucional

Filtrar resultats
37 conjunts de dades trobats Accessos Data d'actualització

Personal eventual

505 16.02.2022

Percentatge PI Nacionalitat

90 21.12.2021

Percentatge PAS Nacionalitat

151 21.12.2021

Percentatges PDI Nacionalitat

151 21.12.2021

Direccions d'àrea

320 26.10.2021

Places i llocs de treball PAS

1172 28.05.2021

Generació d'emissions directes (derivades del consum combustibles) d'efecte d...

46 25.05.2021

Generació anual per càpita de residus de vidre domèstic

42 25.05.2021

Generació anual per càpita de residus de paper i cartó

59 25.05.2021

Generació anual de restes d'animals (SANDACH)

53 25.05.2021

Generació anual d'emissions de NOx per treballador

43 25.05.2021

Emissions de SO2 procedents de les principals instal·lacions de combustió de ...

60 25.05.2021

Generació d'emissions anuals de HFC per treballador

96 25.05.2021

Generació anual per càpita de residus perillosos

26 25.05.2021

Generació anual per càpita de residus d'envasos lleugers

46 25.05.2021

Emissions totals de CO emeses per les principals instal·lacions de combustió ...

39 25.05.2021

Consum anual d'energia procedent de la xarxa elèctrica per unitat de superfíc...

38 25.05.2021

Toxicitat mitjana de les aigües residuals abocades a la xarxa de sanejament

47 25.05.2021

Generació anual per càpita de residus d'aparells elèctrics i electrònics

28 25.05.2021

Consum total d'energia (energia elèctrica convencional i alternativa, i de co...

98 25.05.2021
També podeu accedir a aquest registre usant l'API API (vegeu Documentació de la API).