Instituts Universitaris de Recerca

Els instituts universitaris de recerca són centres de gran rellevància i intensa activitat dedicats a la investigació científica, tècnica i artística. La seva creació és aprovada per la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que estableix la LOU. Quant a la seva naturalesa, poden ser propis de la universitat -integrats per personal de la UPV i amb dependència exclusiva d'ella- o mixtos, és a dir, creats en col·laboració amb altres organismes públics o privats mitjançant un conveni.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Última actualització Gener 18, 2021, 18:17 (CET)
Creat Novembre 12, 2018, 09:22 (CET)