Llicències: Open Data Commons Attribution License Àrees: Institucional Formats: XLSX Etiquetes: Ocupació

Filtrar resultats
  • Direccions d'àrea Popular (400)

    Relació de personal associat a les direccions d'àrea UPV
  • Personal eventual (587)

    La relació de llocs de treball o places reservades a personal eventual, entitat, centre directiu o òrgan al qual es troben adscrits i retribució íntegra anual.